Gecontracteerde zorgverzekeraars

Mijn praktijk heeft in 2024 een contract met bijna alle zorgverzekeraars.

Ik heb in 2024 geen contract met Menzis, Ander Zorg, ONVZ, Caresq en Salland.

Als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar ik geen contract mee heb, dan kan ik u wel behandeling bieden onder bepaalde voorwaarden. Daar kunt u over overleggen met mij.