Emancipatie

In een artikel in de Volkskrant van 20-10-2007 stelt Malou van Hintum vast dat de tweede feministische golf niet heeft geleid tot gelijkwaardiger partnerrelaties.  De emancipatie zou ervoor zorgen dat mannen en vrouwen alles eerlijker zouden delen. De belofte voor de toekomst was dat de taakverdeling tussen mannen en vrouwen eerlijker zou worden. Maar kijk je nu naar de toekomst, dan lijkt de trend dat het allemaal diverser en ingewikkelder gaat worden, maar niet persé “ eerlijker”. Dankzij de emancipatie en de individualisering hebben mannen en vrouwen elkaar minder nodig. Allebei zijn ze zelfstandig geworden en kunnen ze zich ook handhaven op het gebied dat van oudsher aan de ander toebehoorde. Als ze iets met elkaar willen, is dat uit vrije keuze, en wàt ze met elkaar willen hangt af van hun persoonlijke verlangens en eisen. Die persoonlijke keuzevrijheid en zelfstandigheid zorgen ervoor dat de romantische liefde de bestaansreden is geworden van een relatie. Daarmee zijn relaties kwetsbaarder geworden.