In Companytraining systeemgericht werken

Een cursus die u samen met teamgenoten in uw eigen werkomgeving volgt.

Wat houdt de cursus in? De cursus systeemgericht werken die ik geef richt zich op de wisselwerking en wederzijdse beïnvloeding tussen de cliënt en zijn of haar omgeving. De term systeemgericht wijst erop dat iemand niet op zichzelf staat, maar dat anderen invloed hebben op het leven van de cliënt, in welke zin dan ook. Omgekeerd heeft de cliënt ook invloed op zijn of haar omgeving.

De cursus biedt u nieuwe aanknopingspunten in de begeleiding of behandeling van cliënten. Samen met u breng ik de, vaak verborgen, invloed van de omgeving op de cliënt in beeld. U leert specifieke kennis en vaardigheden om de behandeling van de cliënt goed af te stemmen op de omgeving van de cliënt.

Samenspel
In de cursus richt ik mij op het samenspel van kennis, vaardigheden en de vertaalslag naar de praktijk. Per bijeenkomst komt er een onderwerp aan bod. Het onderwerp wordt toegelicht vanuit de systeemvisie, waar nodig ondersteund door literatuur. In praktische werkvormen kunnen de bijbehorende vaardigheden geoefend worden. Vervolgens wordt er gekeken hoe de opgedane kennis en vaardigheden toegepast kunnen worden in de praktijk van alledag. De context waarin de cursisten werken krijgt nadrukkelijk de aandacht.

Maatwerk
De cursus die ik aanbied is maatwerk en stem ik af op uw specifieke doelgroep en wensen. Dat betekent dat de onderwerpen per cursus kunnen verschillen. Mogelijke onderwerpen zijn:

  • hoe kom je tot een werkbare probleemdefinitie?
  • het motiveren van mensen
  • omgaan met weerstanden
  • samenwerking met andere hulpverleners
  • het doorbreken van impasses

De duur van de cursus kan variëren en is afhankelijk van uw vraag. Tussen de bijeenkomsten dient enige ruimte te zijn, zodat er in het dagelijkse werk geoefend kan worden met de opgedane kennis en vaardigheden. U kunt denken aan een frequentie van een bijeenkomst per twee weken. De cursus vindt plaats in uw eigen werkomgeving. Voor u betekent het weinig tijdverlies en een intensivering van de teamsamenwerking, omdat men kan oefenen in de eigen werksfeer.