Supervisie

Ik geef supervisie aan professionals die willen reflecteren over het vak en over hun houding in het werk. Mijn specialisatie is supervisie in systeemtherapeutisch werken.

In het supervisieproces besteed ik ook aandacht aan de rol van de werkcontext in het uitoefenen van je vak en aan samenwerking met andere disciplines. Mijn uitgangspunt is dat je je eigen stijl in je vak ontwikkelt.

Werkwijze
In een kennismakingsgesprek gaan we na of datgene dat ik kan bieden aansluit bij wat je nodig hebt. De inbreng voor de supervisiesessies kan op verschillende manieren gebeuren: mondeling, schriftelijk, audio- of videomateriaal.

Als het om supervisie over systeemtherapeutisch werken gaat, is het belangrijk dat je in de loop van het supervisietraject video opnames inbrengt. Van elke supervisiesessie maak je een reflectieverslag, dat je me voor de volgende supervisiesessie toestuurt. Mijn ervaring is dat het opschrijven van leerervaringen bijdraagt aan een integratie ervan.