Cursus Systeemtherapie

Systeemtherapie is een methodiek die de mogelijkheden benut van de wederzijdse beïnvloeding van cliënt en omgeving. De systeemvisie is een circulair denkmodel waarbij het zoeken naar betekenissen een belangrijk kernbegrip is.
De systeemtherapeutische benadering biedt veel concrete handvatten voor therapeutische interventies.

De opleiding tot systeemtherapeut bestaat uit verschillende onderdelen. U volgt eerst de cursus Inleiding Systeemtherapie van 60 uur, gevolgd door de cursus Systeemtherapie Verdieping van 72 uur. Samen vormen deze cursussen de Basiscursus Systeemtherapie van 132 uur.

De Basiscursus Systeemtherapie van 132 uur kan als één cursus worden gegeven. Vaak wordt deze cursus in twee delen aangeboden. Wij hebben ervoor gekozen om de Basiscursus in twee delen aan te bieden, nl. een Inleidend deel van 60 uur en een Verdiepend deel van 72 uur.

In de Cursus zoals wij die aanbieden is er een evenwichtige afwisseling van theorie en praktijk. De theoretische concepten worden concreet vertaald naar toepasbaarheid in de praktijk. Naast uitleg over de theorie is er dan ook ruim aandacht voor practicum zoals oefeningen, rollenspel, uitwisseling, dvd.