Kosten

Psychotherapie wordt vergoed door de ziektekostenverzekering. Het eigen risico wordt aangesproken als je je tot een psychotherapeut of andere zorgverlener wendt. Als het eigen risico eenmaal gebruikt is, dan wordt het eigen risico niet opnieuw aangesproken als je met psychotherapie start.

Niet alle problemen worden meer vergoed door uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u daarover informeren. Vanzelfsprekend kan ik u daar ook informatie over geven.

De afgelopen jaren werd er in de GGZ gewerkt met het DBC systeem. ( het Diagnose Behandel Combinatie systeem). 
In januari 2022 is er een nieuw financieringssysteem ingevoerd voor de GGZ; het Zorgprestatiemodel. In het Zorgprestatiemodel wordt de geboden behandeling per consult in rekening gebracht. Voor de vergoeding van de behandeling maakt dat geen verschil. U krijgt de behandeling vergoed zoals u gewend bent. 

In dit Zorgprestatiemodel werk ik met het principe van “planning is realisatie”. 
Dat houdt in dat ik de tijd in rekening breng zoals we die afgesproken hebben bij het plannen van het consult. Bijvoorbeeld: als we een afspraak inplannen van een uur, dan breng ik een uur in rekening, ook al duurt de sessie maar 50 minuten of juist iets langer, bijvoorbeeld 70 minuten. Als de werkelijke duur van het consult meer dan 15 minuten afwijkt van de geplande tijd, dan breng ik die tijd in rekening.  Dus als een gepland consult van een uur maar 40 minuten duurt, dan breng ik die tijd in rekening. Indien een consult juist langer duurt, bijvoorbeeld 80 minuten, dan factureer ik die langere duur van het consult.
Bij aanmelding en intake kan ik u nader informeren over het Zorgprestatiemodel en wat dat betekent voor de facturatie.

Coaching en supervisie zijn voor eigen rekening.

In Companytraining systeemgericht werken: de kosten zijn afhankelijk van de omvang en de duur van de cursus.

Wilt u de behandeltarieven inzien, klik hier.