Waarneemregeling en crisis

Procedure waarneming bij vakantie of afwezigheid

Als ik afwezig ben vanwege vakantie of om andere redenen, dan kunnen cliënten die bij mij in behandeling zijn terecht bij een waarnemend behandelaar. Met twee collega’s heb ik daar samenwerkingsafspraken over. U wordt daarover mondeling en schriftelijk geïnformeerd.

Procedure crisis

Mijn praktijk is buiten kantooruren niet bereikbaar ( dus niet in de avonden, de weekenden en ook niet op feestdagen). U kunt dan contact opnemen met de huisartsenpost : 076- 5258500. Bij de huisartsenpost wordt dan beoordeeld of er een medewerker van de crisisdienst van de GGZ ingeschakeld dient te worden.