Cursus Systeemtherapie Verdieping 72 uur

Type cursus
De cursus wordt gegeven als postacademische nascholing.

De cursus vormt tevens een onderdeel van de opleiding tot geregistreerd systeemtherapeut. De cursus Inleiding Systeemtherapie Verdieping van 72 uur vormt samen met de cursus Inleiding Systeemtherapie van 60 uur de Basiscursus Systeemtherapie van 132 uur.

Beroepsgroep
Psychologen, GZ-psychologen ( i.o), klinisch psychologen (i.o.), (ortho) pedagogen, psychotherapeuten (i.o.) hbo opgeleiden met relevante vooropleiding en master.

Vooropleiding
U hebt de cursus Inleiding Systeemtherapie van 60 uur met succes afgerond.

Omschrijving
Aan het einde van deze cursus kunt u diverse specifieke interventies uitvoeren, maakt u zich het metaperspectief eigen en kunt u dat concreet toepassen in uw praktijk.

Doel van de cursus
Kennis van de inhoud en betekenis van de centrale begrippen uit de systeemtheorie en deze kunnen toepassen in de praktijk
Symptomen kunnen begrijpen in de levenscyclus van een gezin en in de sociaal culturele context
Het kunnen toepassen van enkele specifieke methodieken en interventies
Zicht hebben op de opbouw van het behandelproces en timing van interventies
Zicht hebben op verschillende (meta)denkramen en deze kunnen hanteren
Wetenschappelijke publicaties die toegespitst zijn op systeemtherapie begrijpen en kritisch beoordelen en deze vertalen naar de klinische praktijk
( wetenschapsmodule)

Inhoud van de cursus
Onderwerpen die o.a. aan de orde komen: het narratief perspectief, het hechtingsperspectief, specifieke systeemtherapeutische interventies, metaforen, systeemtherapie in verschillende contexten, systemen onder druk.
Er wordt speciaal aandacht besteed aan de opbouw van het behandelproces en de timing van interventies.

Werkwijze
In de cursus is er afwisseling tussen bespreking van de theorie, rollenspelen, filmmateriaal, oefeningen. Er wordt veel aandacht besteed aan de vertaalslag van het geleerde naar de praktijk, waarbij er ruimte is om te bespreken wat een en ander betekent voor de specifieke werkcontext waarin je werkt.

Toetsing
De cursus wordt afgerond met een toets. De toets bestaat uit een schriftelijke beschrijving van een cliƫntsysteem waarbij hetgeen geleerd is in de cursus wordt toegepast.

Docent
Astrid Wetzels, psychotherapeut, systeemtherapeut, NVRG- erkend supervisor en erkend opleider NVRG, erkend supervisor NVP

Gastdocent: Dhr. H.C.E. Pijnenburg (Wetenschapsmodule)

Aan te schaffen literatuur:
Handboek Systeemtherapie (2014), J. van Lawick, E.Reijmers, A. Savenije, Utrecht,
De Tijdstroom
Samen in therapie: gezinstherapie als dialoog van P. Rober (2006), Leuven/Voorburg, Acco
Klein Methodenboek klinische en gezondheidspsychologie, Zuuren, F.J., Amsterdam: VU University Press (wetenschapsmodule)

Overige literatuur:
Daarnaast worden er artikelen beschikbaar gesteld

Aantal deelnemers:
Maximaal 14

Accreditatie

NVRG:
de cursus is erkend als opleiding door de NVRG (72 punten)

NIP (K en J), NVO (OG), SKJ (psychologen en orthopedagogen):
Diagnostiek 20
Behandeling 30
Overige taken 22
Herregistratie 72
Extra literatuur 35

SKJ:
Jeugdzorgwerkers/ Jeugd- en Gezinsprofessionals 72

Duur van de cursus
De cursus bestaat uit 12 dagen van 6 lesuren (incl. Wetenschapsmodule)

Start cursus
Er staat momenteel geen cursus gepland

Data
Er staat momenteel geen cursus gepland

Reservedatum

Locatie
Boven Breda, Schoolstraat 2 in Breda

Informatie en aanmelding
info@kingnascholing.nl

Inhoudelijke vragen
info@astridwetzels.nl