Geheim van psychotherapie

Uit: Het geheim van psychotherapie,
door dr. Martin van Kalmthout

Tijdschrift voor Cliëntgerichte Psychotherapie, 2009, jrg 47, nr 3, De Tijdstroom,Utrecht

Het artikel gaat over een gefingeerde persoon die onderzoekt wat de essentie is van psychotherapie:

Al snel kwam hij tot de conclusie dat het niets uitmaakte welke theorie de therapeut aanhing en evenmin welke van de vele therapeutische methoden of technieken gebruikt werden. Die conclusie vatte hij samen in zijn beruchte stelling: “ Het non-specifieke is het wezenlijke”. Ondertussen verfijnde hij zijn onderzoek en wist hij de zogeheten non-specifieke  factoren zeer specifiek te omschrijven en hun effectiviteit aan te tonen. In essentie kwamen zijn bevindingen erop neer dat de relatie tussen therapeut en cliënt van doorslaggevende betekenis is. Het gaat niet alleen om aandachtig luisteren naar de cliënt, maar evenzeer om naar jezelf te luisteren en om dit eerlijk te communiceren aan de cliënt. Hij raakte er steeds meer van overtuigd dat vooral de combinatie luisteren en confronteren dè effectieve factor is in alle vormen van psychotherapie.

Ieder mens heeft in zichzelf de potentie om zelf zijn of haar problemen op te lossen, maar heeft een ander nodig om tot dat besef te komen.